Όροι και Προϋποθέσεις

Τίτλος Συστήματος: Coffeeat

Ελάχιστη έκταση χώρου: 40 τ.μ.

Επιπλέον προϋποθέσεις: ύπαρξη εξωτερικού χώρου επιθυμητή

Διαρκή δικαιώματα (Royalties) : Ναι

Διάρκεια σύμβασης: 5 έτη

Απαραίτητη ενασχόληση συνεργάτη/επενδυτή στο κατάστημα: Επιθυμητή

Απαραίτητη προηγούμενη εμπειρία συνεργάτη/επενδυτή στον κλάδο: Επιθυμητή

Δυνατότητα παράλληλης εκμετάλλευσης 2 ή περισσότερων σημείων: Ναι